اندکی درباره
شرکت به پخش داروی بهشهر

شرکت به پخش داروی بهشهر در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ تحت شماره ۳۲۱۲۷۴ به ثبت رسید. پس از دریافت مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فعالیت خود را در زمینه توزیع سراسری دارو، مکمل های دارویی، لوازم بهداشتی ، تجهیزات و ملزومات دارویی داخلی و خارجی در سراسر ایران آغاز نمود.

درباره ما
03.

ناوگان حمل و نقل

به پخش دارو با داشتن تجهیزات استاندارد، حدود ۱۲۰۰۰متر مربع انبار به صورت سوله امکان پوشش سراسری کشور و دسترسی سریع و سالم مشتریان به کالاها را فراهم آورده است...
02.

سیستم آموزش

ما برای استخدام نیروهای فعال دقت خاصی لحاظ شده تا پرسنل استخدامی کارامد باشند، دراین راستا قبل از استخدام مصاحبه صورت می گیرد تا از کارایی و ماندگاری نیروها اطمینان حاصل شود.
01

برنامه استراتژیک

ما در شرکت به پخش دارو جهت هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی راهبردی، نسبت به شناخت وضع موجود از طریق بررسی عوامل محیط درونی و بیرونی شرکت اقدام نموده ایم.

آخرین اخبار