شرکت به پخش داروی بهشهر در راستای اجرای یک سیستم کیفیت به روز و کارامد، جهت ارائه ی دارویی با کیفیت، ایمنی و اثر بخشی مناسب به مصرف کنندگان، مطابق با دستورالعمل های سازمان غذا و دارو، نظامنامه کیفیت خود را ارائه و با تخصیص منابع لازم و پرسنل آموزش دیده، تجهیزات و فضای مناسب اقدام به راه اندازی سیستم تضمین کیفیت نموده است.
مدیر عامل مسئول طراحی و اجرای سیستم کیفیت بوده و مسئول فنی مدیر تضمین کیفیت است. تمامی مدیران ارشد شرکت شامل معاون اجرایی، مدیران مناطق، مدیران مراکز پخش ، مدیر بازرگانی، مدیر منابع انسانی و انبارداران وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیستم را بر عهده دارند.
فعالیت های نظارتی و پایش برای فرآیند های اصلی تعریف شده و انجام می گیرند. همچنین اقدامات اصلاحی بر مبنای بازرسی های داخلی، شکایات مشتریان، تحلیل گزارشات داخلی و …و اقدامات پیشگیرانه بر اساس تحلیل روند ها از طریق ارائه پیشنهاد و برگزاری جلسات مدیران مربوطه صورت می گیرند.