اعضای هیئت مدیره

محمد محسن صدر

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

محسن گرجی زاده

قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

پیمان میر سید حسین

رئیس هیئت مدیره

معاونین

جابر وکیلی

معاونت بازرگانی

کمال الدین موسی زاده

معاونت مالی و اداری

علیرضا رضایی

معاونت فروش

مدیران

امیر حسین دادلوئی

مدیر فروش

کوروش صلح جو خواه

مسئول فنی

امید سعیدی نژاد

مدیر بازرگانی

خانم خواجه وند

مدیر اداری و منابع انسانی

محسن شهبازبیگی

مدیر حسابرسی داخلی

عبدالله غیاثوند

مدیر حقوقی

حسین معدن کن

رئیس حسابداری

محسن توکلی

سرپرست فناوری اطلاعات

سید سجاد هاشمی نیا

رئیس وصول مطالبات