اعضای هیئت مدیره

محمد محسن صدر

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

محسن گرجی زاده

قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

پیمان میر سید حسین

رئیس هیئت مدیره

معاونین

جابر وکیلی

معاونت بازرگانی

علیرضا خانی

معاونت مالی و اداری

مدیران

امیر حسین دادلوئی

مدیر فروش

کوروش صلح جو خواه

مسئول فنی

امید سعیدی نژاد

مدیر بازرگانی

محسن شهبازبیگی

مدیر حسابرسی داخلی

حسین زارع شعار

مدیر حقوقی

وحید قاسم نژاد

رئیس حسابداری

محسن توکلی

سرپرست فناوری اطلاعات

شبنم امیری

مدیر ارتباط با مشتریان و آموزش

آرش مرادزاده

رئیس فروش

اسحاق مرادیان

مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

سید مسعود حمیده کیش

مدیر دفتر مدیر عامل

محمد حسینی

رئیس فروش